BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DAİRE BAŞKANININ GÖREVLERİ


 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ

 

 • Birimin misyon ve vizyonunu geliştirmek,
 • YÖK tarafından belirlenen temel ilke ve amaçlar doğrultusunda çalışma planlarını yapmak, uygulanmasını sağlamak,
 • Müdürlerin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurmak,
 • Personelin görevleriyle ilgili alanlarda yetişmeleri hususunda destek olmak,
 • Personelin yeteneklerini göz önünde bulundurarak istihdam etmek,
 • Öğrenci mezuniyetlerinin hazırlanması ve diploma verilmesini sağlamak, bu işlemlerle ilgili tüm işleri yürütmek,
 • Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Birimin işlerini en az masrafla tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek,
 • Astların belirlenen politikaları anlamaları ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını, yerine getirilmesini sağlamak,
 • Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe dönük olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
 • Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek,
 • Birimdeki personel arasında ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak,
 • Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek,
 • Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,
 • Birimdeki kadrolara ilişkin görevler yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek,
 • Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli eleman seçiminde, görevden alınmalarda, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırılmalarında Genel Sekretere öneride bulunmak,
 • Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak, astları tarafından önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta programlar hazırlayarak Genel Sekretere iletmek,
 • Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astların işlerini koordine etmek, gerektiğinde yardımcı olmak,
 • Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Bağlı personelinin günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak,
 • Öğrenci harçlarına ilişkin işlemleri yaptırmak ve kontrol etmek,
 • Akademik takvimin hazırlanması, ilgili yerlere bildirilmesi ve web sayfasında ilan edilmesini sağlamak,
 • Yeni kayıt olacak öğrencilere ilişkin kayıt duyurularını (kayıt yeri, kayıt tarihi, kayıt için gerekli belgeler) web sayfasında yayınlamak, kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaK.                                                                                                                                                                                                                                             Osman ÖZER

     Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 • 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Ve Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 7143 SAYILI AF KANUNU
  Tarih:19.06.2018| Devamı
 • 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME
  Tarih:01.02.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme(ÖSYS) Puanına Göre Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans Düzeyinde Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
  Tarih:31.07.2017| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı