BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Görev ve Sorumluluklar


 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞI

           

a)      Her öğretim yılı Akademik Takvim taslağının hazırlanarak Üniversite Senatosuna sunulması ve kabul edilen Akademik Takvimin dağıtımının yapılması,

b)      Kesin kayıt yaptıracak öğrenci bilgilerinin ÖSYM’den alınarak kimlik kartlarının basılması,

c)      LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavları ile kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının ÖSYM ve Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen tarih arasında yapılmasının sağlanması,

d)     Birim, Bölüm ve Program açma teklifi dosyalarının Senato onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi,

e)      Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtları ile ilgili organizasyonun hazırlanması ve alt yapının oluşturulması,

f)       Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,

g)      Yatay geçiş ile Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin geldikleri Üniversitelerden şahsi dosyalarının istenmesi,

h)      Yatay geçiş ile Üniversitemizden başka bir Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin şahsi dosyalarının gönderilmesi,

i)        Disiplin ve ceza işlemlerinin ilgili kurumlara bildirilmesi ve sisteme girilmesi,

j)        Diploma ve diploma eklerinin basılması,

k)      Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve takibi,

l)        Mail adresimize gelen sorulara cevap verilmesi,

m)    Staj yerlerinin ve kontenjanlarının birimlere bildirilmesi,

n)      Yönetim Kurulu Kararıyla mezun edilen ve kaydı silinen öğrencilerin sisteme işlenmesi,

o)      Harç iadelerinin hazırlanarak iade işlemlerinin yapılması,

p)      Geçmiş yıla ait yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,

q)      Çeşitli öğrenci istatistiklerinin hazırlanması,

r)       Yazokulu ile ilgili bütün yazışmaların yapılması,

s)       YÖKSİS veri girişinin yapılması,

t)       İlgili yönetmeliklerin (Öğrenci Disiplin ve Sınav Yönetmeliği, Yazokulu Yönetmeliği, Çift Anadal, Yandal ve Kredi Transferi Yönetmeliği vb.) düzenlenmesini yapmak, Bozok Üniversitesi web sitesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,

u)      Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin öğrenci alım ilanlarının basın ilan kurumuna yazılarak ilan edilmesinin sağlanması,

v)      Güz ve Bahar yarıyıl sonu %10’a giren öğrencilerin takibinin yapılması ve harç ücretlerinin düzenlenerek sisteme işlenmesi,

w)    Kimlik kartlarındaki bilgilerde değişiklik olması ve bildirilen sorunlardan dolayı kimlik kartlarının yeniden basılması,

x)      Bildirilen öğrenci özlük bilgilerindeki (evlilik, soyisim değişikliği, mahkeme kararı vb.) değişikliklerin sisteme işlenmesi,

y)      Çiftanadal, yandal programlarının takibinin yapılması,

z)      Arşivden lise diplomalarının çıkarılması,

aa)   Otomasyon veri girişinin yapılması,

bb)  Harçların sisteme işlenmesi,

cc)   Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerden yeni yıl müfredatlarının istenerek sisteme işlenmesi,

dd) Burs alan öğrencilerin başarı durumlarının Kredi Yurtlar Kurumu’na bildirilmesi,

ee)   Engelli öğrencilerin rapor derecelerinin sisteme işlenerek harç ücretlerinin belirlenmesini sağlamak,

ff)    Derslerin şubelere bölünmesi ile ilgili yazıları Senatoya yazmak,

gg)  Yurtdışına gidecek olan öğrencilere verilmek üzere pasaport harç muafiyeti ile ilgili yazıları yazmak,

hh)  Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin puantajlarını hazırlamak,

ii)      Yüksek lisansa başvuru yapan öğrencilere not dönüşüm belgesi verilmesi.

jj)      Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin sisteme işlenmesi.

kk)  Askerlik ile ilgili gelen sorulara cevap vermek.

ll)      Dekan ve Müdür unvan değişikliklerini sisteme işlemek.

mm)         667 KHK ile gelen öğrencilerin kaydı, harç ücret takibi, dönem ders kaydı, transkript işlemlerinin yapılması,

nn)  667 KHK ile gelen öğrencilerin harç ücretlerinin özel öğrenci olarak gittikleri üniversitelere aktarılması,

oo)  669 KHK ile gelen öğrencilerin takibi (Askeri Okullar)

pp)  Gelen evrakların kaydedilmesi,

qq)  Evrakların posta ve fax yoluyla gönderilmesi,

rr)     Telefon akışının sağlanması,

ss)    Çay ve kahve servisi (Daire Başkanına ve Şube Müdürlerine)

 

Orhan YOZGATLI e, f, i, p, q, s, x, aa, cc, ll’ de belirtilen görevleri yapmakla,

Nefise ÇİNKILIÇ a, c, f, g, h, t, u, dd, gg, hh’ de belirtilen görevleri yapmakla,

Saniye KOCAKAYA d, f, o, v,  bb, ee, ii’ de belirtilen görevleri yapmakla,

Mustafa TURGUT f, k, l, r, y, z, ii, mm, nn, oo’ da belirtilen görevleri yapmakla,

Abdülhamit BEKDUR f, k, l, m, z, ff’ de belirtilen görevleri yapmakla,  

Cihan ÇITANAK b, f, j, n, w, x, jj, kk, ll’ de belirtilen görevleri yapmakla,

Özlem EKİCİ pp, qq, rr, ss’ deki belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.

 

 

Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda;

 

1 Daire Başkanı

2 Şube Müdürü

3 Bilgisayar İşletmeni

3 Memur

1 Sekreter

 

 

 

             Orhan YOZGATLI                  Nefise ÇİNKILIÇ                    Saniye KOCAKAYA

            Bilgisayar işletmeni               Bilgisayar İşletmeni                  Bilgisayar İşletmeni

 

 

 

            Mustafa TURGUT                 Abdülhamit BEKDUR                  Cihan ÇITANAK  

                    Memur                                      Memur                                     Memur      

 

 

                                                                 Özlem EKİCİ

                                                                    Sekreter

                                                                (Şirket Elemanı) 

 • 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Ve Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 7143 SAYILI AF KANUNU
  Tarih:19.06.2018| Devamı
 • 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME
  Tarih:01.02.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme(ÖSYS) Puanına Göre Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans Düzeyinde Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
  Tarih:31.07.2017| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı