BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Temsilciliği ve Öğrenci Konseyi Seçim Duyurusu


ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM ESASLARI VE TAKVİMİ

Bu seçim esasları ve takvimi; Üniversite Seçim Kurulu Kararı ile seçimi iptal edilen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Yerköy Adalet  Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile  Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’nü kapsamaktadır.

 1. Öğrenci temsilciliği seçimleri için her fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu / enstitüde yönetim
  kurulu kararıyla bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısı başkanlığında üç öğretim elemanından
  oluşan bir seçim kurulu oluşturulur ve ilan edilir.
 2. Seçim kurulları tarafından her bir sandık için bir öğretim elemanı başkanlığında aday olmayan iki
  öğrenciden oluşan bir "sandık kurulu" oluşturulur.
 3. Bölüm / program / anabilim dalı / ana sanat dalı öğrenci temsilcisi adayları 21 Kasım 2012 Çarşamba
  günü mesai bitimine kadar başvurularını ilgili seçim kurulu başkanlıklarına yaparlar.
 4. 22 Kasım 2012 Perşembe günü adaylar seçim kurulları tarafından ilan edilir ve adaylar propaganda faaliyetlerine başlarlar. Propaganda faaliyetleri 23 Kasım 2012 Cuma günü saat 22.00'da sona erer.
 5. Birim seçim kurulları seçimin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Seçim
  sandıkları, mümkün olduğu ölçüde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitülerin geniş
  mekanlarında bir arada bulundurulur.
 6. Seçimle ilgili faaliyetler üniversitenin web sayfasında ve birimlerde ilan yoluyla duyurulur.

7.   Seçimler 26 Kasım 2012 Pazartesi günü, ikinci öğretim bulunan birimlerde 10.00-18.00, ikinci
öğretim bulunmayan birimlerde 10.00-17.00 saatleri arasında yapılır. Birinci turda yeterli katılım
(%60) sağlanamadığı takdirde ikinci tur seçimler 27 Kasım 2012 Salı günü aynı saatlerde yapılır. Bu
turda da yeterli katılım (%50) sağlanamadığı takdirde 28 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 10.00'da üçüncü ve son tur seçimler yapılır. Bu turda öğrenci temsilciliği seçimi için belli bir katılım oranı aranmaz.

 1. Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcileri ilgili seçim kurulları gözetiminde 29
  Kasım 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar birim öğrenci temsilcisini seçerler. Tek bölümlü
  birimlerde seçilen aday birim öğrenci temsilcisi olarak görev yapar.
 2. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Rektör veya Rektör Yardımcısı tarafından 30 Kasım 2012 Cuma
  günü saat 15.00'da Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda toplantıya çağırılır ve bu toplantıda Öğrenci Konseyi organları seçilecektir.
 • 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Ve Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 7143 SAYILI AF KANUNU
  Tarih:19.06.2018| Devamı
 • 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME
  Tarih:01.02.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme(ÖSYS) Puanına Göre Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans Düzeyinde Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
  Tarih:31.07.2017| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı