BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE SEÇİM KURULUNUN ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ KARARI


ÜNİVERSİTE SEÇİM KURULU KARARI

( 15.11.2012 )

 

Kurulumuz 13.11.2012 günü saat 16.30’da toplanarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda yapılan öğrenci temsilciliği seçim tutanaklarını incelemiştir. Yapılan incelemeler sonucunda bazı yüksekokullarda Program temsilciliği seçimi yapılmadan doğrudan yüksekokul temsilcisi seçimi yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Enstitülerden gelen evrakların incelenmesi sonucunda seçim tutanaklarının gönderilmediği sadece seçimi kazanan öğrenci temsilcisinin isminin bildirildiği görülmüştür. Bu durum üzerine seçim tutanakları gelmeyen Enstitülerden tutanaklar istenmiş ve kurulumuz 15.11.2012 tarihinde tekrar toplanmıştır.

Kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 9. ve 11. Maddelerine aykırı olarak (Herbir program/anabilimdalı temsilcisi seçilmeden) doğrudan Enstitü/Yüksekokul öğrenci temsilcisi seçimi yapılan:

 1. Yozgat Meslek Yüksekokulu, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ve Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulunda yapılan seçimlerin iptaline,
 2. Fen Bilimleri Enstitüsünde anılan maddelere aykırı olarak yapılan doğrudan Enstitü öğrenci temsilcisi seçiminin iptaline,
 3. Seçimleri iptal edilen Enstitü ve Yüksekokullardaki öğrenci temsilcilerinin de katılımıyla 13.11.2012 tarihinde yapılan Üniversitemiz öğrenci konseyi başkanı, yönetim kurulu ve denetim kurulu seçim sonuçlarının da iptaline,
 4. İptal edilen seçimlerin ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun olarak Kasım 2012 ayı sonunda tamamlanacak şekilde yapılması için gerekli seçim takvimi hazırlanarak ilan edilip uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Üniversite Seçim Kurulu

 

Prof.Dr. Hasan YUMAK (Başkan):

 

Doç.Dr. Mustafa SAÇMACI (Üye):

 

Yrd. Doç.Dr. Uğur TEMİZ (Üye):

 

Yrd. Doç.Dr. Mustafa SARKIM (Üye):

 • 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Ve Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 7143 SAYILI AF KANUNU
  Tarih:19.06.2018| Devamı
 • 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME
  Tarih:01.02.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme(ÖSYS) Puanına Göre Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans Düzeyinde Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
  Tarih:31.07.2017| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı