BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Ögrenci Konseyi Seçim Esasları


 

 • Öğrenci temsilciliği seçimleri için her fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu / enstitüde yönetim kurulu kararıyla bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısı başkanlığında üç öğretim elemanından oluşan bir seçim kurulu oluşturulur ve ilan edilir.
   
 • Seçim kurulları tarafından her bir sandık için bir öğretim elemanı başkanlığında aday olmayan iki öğrenciden oluşan bir "sandık kurulu" oluşturulur.
   
 • Bölüm / program / anabilim dalı / ana sanat dalı öğrenci temsilcisi adayları 17 Kasım 2008 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurularını ilgili seçim kurulu başkanlıklarına yaparlar..
   
 • 18 Kasım 2008 Salı günü adaylar seçim kurulları tarafından ilan edilir ve adaylar propaganda faaliyetlerine başlarlar. Propaganda faaliyetleri 21 Kasım 2008 Cuma günü saat 22.00'da sona erer.
   
 • Birim seçim kurulları seçimin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Seçim sandıkları, mümkün olduğu ölçüde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitülerin geniş mekanlarında bir arada bulundurulur.
   
 • Seçimle ilgili faaliyetler üniversitenin web sayfasında ve birimlerde ilan yoluyla duyurulur.
   
 • Seçimler 24 Kasım 2008 Pazartesi günü, ikinci öğretim bulunan birimlerde 10.00-18.00, ikinci öğretim bulunmayan birimlerde 10.00-17.00 saatleri arasında yapılır. Birinci turda yeterli katılım (%60) sağlanamadığı takdirde ikinci tur seçimler 25 Kasım 2008 Salı günü aynı saatlerde yapılır. Bu turda da yeterli katılım (%50) sağlanamadığı takdirde 26 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da üçüncü ve son tur seçimler yapılır. Bu turda öğrenci temsilciliği seçimi için belli bir katılım oranı aranmaz.
   
 • Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcileri ilgili seçim kurulları gözetiminde 26 Kasım 2008 Çarşamba günü mesai bitimine kadar birim öğrenci temsilcisini seçerler. Tek bölümlü birimlerde seçilen aday birim öğrenci temsilcisi olarak görev yapar.
   
 • Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Rektör veya Rektör Yardımcısı tarafından 27 Kasım 2008 Perşembe günü saat 15.00'da Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda toplantıya çağırılır ve bu toplantıda Öğrenci Konseyi organları seçilecektir.
 • 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Ve Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 7143 SAYILI AF KANUNU
  Tarih:19.06.2018| Devamı
 • 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME
  Tarih:01.02.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme(ÖSYS) Puanına Göre Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans Düzeyinde Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
  Tarih:31.07.2017| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı