BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Tarihleri ve Yapılması Gereken İşlemler


 

2010–2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Tarihleri ve Yapılması Gereken İşlemler

**Öğrencilerimiz Bahar Yarıyılı Katkı Payını,Öğrenim Ücretini 21.01.2011 tarihinden itibaren Türkiye genelinde herhangi bir Vakıfbank şubesinden ve Vakıfbank atmlerinden okul numarasını kullanarak yatırabilirler.

2010-2011 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

 Sıra No

EĞİTİM BİRİMİ

KAYIT YENİLEME BAŞLAMA TARİHİ

KAYIT YENİLEME BİTİŞ TARİHİ

MAZERET KAYIT YENİLEME BAŞLANGIÇ TARİHİ

MAZERET KAYIT YENİLEME BİTİŞ TARİHİ

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

31 Ocak 2011

04 Şubat 2011

07 Şubat 2011

11 Şubat 2011

2

FEN-EDEBİYAT FAK.

31 Ocak 2011

04 Şubat 2011

07 Şubat 2011

11 Şubat 2011

3

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

31 Ocak 2011

04 Şubat 2011

07 Şubat 2011

11 Şubat 2011

4

ZİRAAT FAKÜLTESİ

31 Ocak 2011

04 Şubat 2011

07 Şubat 2011

11 Şubat 2011

5

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

31 Ocak 2011

04 Şubat 2011

07 Şubat 2011

11 Şubat 2011

6

MESLEK YÜKSEKOKULU

31 Ocak 2011

04 Şubat 2011

07 Şubat 2011

11 Şubat 2011

7

AKDAĞMADENİ MYO

31 Ocak 2011

04 Şubat 2011

07 Şubat 2011

11 Şubat 2011

8

YERKÖY ADALET MYO

14 Şubat 2011

18 Şubat 2011

21 Şubat 2011

25 Şubat 2011

9

SOSYAL BİLIMLER ENSTİTÜSÜ

07 Şubat 2010

11 Şubat 2011

14 Şubat 2011

18 Şubat 2011

10

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

07 Şubat 2011

11 Şubat 2011

14 Şubat 2011

18 Şubat 2011

 

Katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları için tıklayınız.

NOT:  1- Fakültelerde / Yüksekokullarda/ Enstitülerde mazeret kayıt yenileme döneminde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrencilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki kanuna göre %1.45 gecikme faizi alınacaktır.

2- Mazeret kayıt yenileme bitiminden sonra kesinlikle ders kaydı yapılmayacaktır.

 

2010–2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
DERS KAYITLARINDA BİRİMLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

A) KAYIT SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini Vakıfbank şubelerinden ve ATM’lerinden öğrenci numarası ile yatırabileceklerdir.

 2. Ders kayıt haftası boyunca öğrenci ders kaydını yaptığı sürede, birim danışmanları veya öğrenci işleri ofisi çalışanları hiçbir surette öğrenciden Katkı payı / Öğrenim ücreti dekontunu talep etmeyecektir. Ancak öğrenciler, ders kayıtları tamamlandıktan sonra, öğrenimin başladığı hafta dekontlarını birimlerin öğrenci işleri ofislerine teslim edeceklerdir.

 3. İnternet üzerinden yapılan ve danışmanın onayladığı ders kaydı geçerli kabul edilecektir. Ayrıca bir evrak düzenlenmesine gerek yoktur. Öğrencinin ve danışmanın her yaptığı işlem zaman bazında detaylı olarak kaydedilmektedir. İtiraz durumunda, talep edilirse Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kayıt süreci boyunca kimin ne zaman ve ne yaptığını gösterir dokümanı onaylayarak verecektir.

 4. Kayıt yenileme tarihlerinde danışmanların ve öğrenci işleri ofisleri elemanlarının sürekli olarak görev yerinde bulunmaları gerekmektedir.

 5. Daha önceki dönemlerden Katkı payı / Öğrenim ücreti borcu olan öğrencilerin eski borçlarını yatırmadan ders kayıtları yapılmayacaktır.

 

B) MAZERET KAYITLARI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kayıt yenileme döneminde ders kaydı yaptıramayan öğrenciler mazeret kayıt yenileme günlerinde mazeretlerini belirten dilekçeyle bağlı oldukları birimlere müracaat edeceklerdir. Birimler öğrencilerin dilekçelerini inceleyerek değerlendirecek mazeretleri uygun görüldüğü takdirde mazeret kayıt yenileme günleri içerisinde olmak üzere birim yönetim kurulu kararı ile mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na faks edecekler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı da mazereti kabul edilen öğrenciye bankaya yatırması gereken Katkı payı/ Öğrenim ücreti miktarını gösteren resmi bir yazı verecek, öğrenci ücreti bankaya ödedikten sora dekontunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na getirecek, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı da harcını yatıran öğrencilerin bilgilerini Öğrenci Bilgi Sistemi ' ne aktaracaktır. Bu işlemi tamamlayan öğrenciler ders kayıtlarını birimlerinde yaptıracaklardır. (Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ve Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nda bu işlemler faks yoluyla halledilecektir. Yatırılan katkı paylarının listesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na fakslanacak, Daire Başkanlığı bunu Öğrenci Bilgi Sistemi’ne aktaracak daha sonra öğrenci ders kaydını yaptıracaktır.)Mazeret kayıt yenileme bitiş tarihinden sonra hiçbir birim kayıt yenileme işlemi yapmayacaktır.

 

C) KAYIT SONRASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 1. Ders kayıtları bitiminden sonra Katkı paylarının / Öğrenim ücretlerinin yatırıldığına dair banka dekontları, öğrenimin başladığı hafta birim öğrenci işleri bürolarınca teslim alınacaktır.

 2. Öğrenci İşleri Bürolarınca toplanan banka dekontları bölüm / program bazında öğrenci numarası sırasında tasnif edilerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına resmi yazı ile tutanak karşılığı teslim edilecektir. (Enstitüler, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ve Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerden toplanan banka dekontlarını kendi öğrenci işleri bürolarında muhafaza edeceklerdir.)

 

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
DERS KAYITLARINDA ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 1. Katkı Payları / Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi 
  1. Öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini Vakıfbank şubelerinden ve ATM’lerinden öğrenci numarası ile yatırabilir. İşlem sonunda banka işlem dekontunuzu almayı unutmayınız. 
   ( Havale yoluyla katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayınız ) 
    
  2. Katkı Kredisi alan öğrenciler, sadece %20 farkı yatıracaklardır.
    
  3. Normal öğrenim süreleri sonunda mezun olamayanların katkı payı birinci yıl için %50, müteakip yıllar için %100 fazlası ile alınır. İkinci öğrenim ücretlerinde herhangi bir artırma yapılmaz.
    
  4. Katkı payınızı / Öğrenim ücreti dekontunu/ bankomat makbuzunu/ internet dekontunu kayıt esnasında okula veya danışmanınıza teslim etme zorunluluğunuz yoktur. Ancak kayıtlardan sonra eğitimin başladığı hafta bu dekontu/ bankomat makbuzunu birim öğrenci işlerinize teslim etmeniz gerekmektedir.

    
 2. İnternet Üzerinden Ders Kayıtlarının Yapılması 
  1. Katkı payı / Öğrenim ücretini yatırdığınızda bu bilgi (obs) Öğrenci Bilgi Sistemi veri tabanına aktarılmaktadır.
    
  2. Öğrenciler yukarda açıklanan tarihlerden itibaren http://obs.bozok.edu.tr 'den ders kayıtları servisini kullanarak ders kayıtlarını yaparak, danışman onayına göndereceklerdir.
    
  3. Danışmanınızın onayıyla birlikte ders kaydınız yapılmış olacaktır.
    
  4. nternet üzerinden yapılan ve danışmanın onayladığı ders kaydı geçerli kabul edilecektir. Ayrıca bir evrak düzenlemesine gerek yoktur. Öğrencinin ve danışmanının her yaptığı işlem zaman bazında detaylı olarak kaydedilmektedir. İtiraz durumunda talep edilirse Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kayıt süresi boyunca kimin ne zaman ve ne yaptığını gösterir dokümanı onaylayarak verecektir.

ÖNEMLİ UYARI

Mazeret kayıt yenileme bitiş tarihinden sonra hiç bir öğrenci kaydını yaptıramayacak olup, Öğrencilerin mağdur olmamaları için Katkı paylarını  / Öğrenim ücretini zamanında yatırmaları, ders kayıtlarını da zamanında yaptırmaları gerekmektedir.

2010–2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KAYITLARINDA
VAKIFBANK’IN YAPMASI GEREKEN
 İŞLEMLER

 1. Vakıfbank Yozgat ilindeki şubesine ilave olarak tahsilât için Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampusu Spor Salonu, Meslek Yüksekokulu ve Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’nda yeterli sayıda terminal ve eleman bulunduracaktır.

 2. Katkı payının / Öğrenim ücretinin tahsilâtından sonra banka dekontları öğrencilere okunur halde ve üç nüsha olarak verilecektir.

 

BANKOMAT VE İNTERNET ÜZERİNDEN TAHSİLÂT İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Bankomat üzerinden öğrenciler Katkı paylarını / Öğrenim ücretlerini yatırabilmelidirler.  Bankanız gereken ön hazırlığını yapacaktır. Sadece katkı payı iadesi alacak öğrenciler eğer ödemesini bankomat üzerinden yaptı ise bu öğrencilerin dekontlarını banka dekontuna dönüştürmeleri gerekecektir. Bu durum dışında bankomat ödeme makbuzu Bozok Üniversitesi'nce resmi belge olarak kabul edilecektir.

 

 • 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Ve Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
  Tarih:17.07.2018| Devamı
 • 7143 SAYILI AF KANUNU
  Tarih:19.06.2018| Devamı
 • 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME
  Tarih:01.02.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme(ÖSYS) Puanına Göre Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans Düzeyinde Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:10.01.2018| Devamı
 • 2017-2018 KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
  Tarih:31.07.2017| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı