BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile İlgili Duyuru


Sevgili Öğrencilerimiz;
 
İletişim Merkezimize bu konuda sizlerden çok sayıda ileti alıyoruz. Ücretlerin artırılması veya azaltılması Üniversitemizin yetkisinde olan bir durum değildir. Katkı Payı ve Öğrenim ücretlerinin (harçlar) çerçevesi KANUNLA belirlenmektedir. Diğer üniversitelerde olduğu gibi harçlarla ilgili uygulama bu konuda yapılan son düzenlemeye (26.11.2014 tarih 6569 Sayılı Kanun 29. madde) uygun olarak yapılmaktadır.
 
 
REKTÖRLÜK
 
NOT: Yeni kanunla ilgili ayrıntılı bilgiler şu şekildedir:
 
19/11/2014 tarihinde kabul edilen ve 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile yapılan düzenleme.
 
MADDE 29 – 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasında yer alan “(ç), (d) ve (e) fıkralarında” ibaresi “(ç) fıkrasında” şeklinde ve (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin (d), (e) ve (f) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“ç. Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.”
 
Duyuru Ayrıntısı İçin e-posta: ogrenci.isleri@bozok.edu.tr

 

 • 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş İlanı
  Tarih:20.07.2016| Devamı
 • 2016-2017 Kurumlararası ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjan ve Şartları
  Tarih:14.07.2016| Devamı
 • 2015-2016 Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjan ve Şartları
  Tarih:08.07.2015| Devamı
 • Bozok Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kontenjanları Ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Taban-Tavan Puanları
  Tarih:06.07.2015| Devamı
 • Yaz Okulundan Sonra Üç Ders ve Tek Ders Sınavları
  Tarih:26.06.2015| Devamı
 • 2014-2015 Bahar Yarıyılı Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerine ilişkin önemli duyuru
  Tarih:09.02.2015| Devamı
 • Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile İlgili Duyuru
  Tarih:04.02.2015| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı